آرنگ قلعه درویش 09124903992باسلام جهت هر گونه راهنمایی وکمکی که از دستم بر اید در خدمت شما عزیزان هستم tag:http://haftkartan.mihanblog.com 2019-09-13T10:09:28+01:00 mihanblog.com هوا سرده بیاین بال تش 2014-12-12T08:17:08+01:00 2014-12-12T08:17:08+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/136 حمزه سلطانپور ]]> اهنگی که ارزویی شنیدنش را دارید 2014-12-11T08:10:41+01:00 2014-12-11T08:10:41+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/135 حمزه سلطانپور /دانلود و نمایش فایل ترانه ای بسیار زیبا از زنده یاد مسعود بختیاری که مطمئنم هرگز نشنیده اید  واقعا وقتی شنیدم فکر کردم ابهمن هنوز زنده است  وتازه این اهنگو خونده لذت ببرید ولی لطفا به احترامش کپی برداری نکنید
/دانلود و نمایش فایل

دانلود فایل
ترانه ای بسیار زیبا از زنده یاد مسعود بختیاری که مطمئنم هرگز نشنیده اید  واقعا وقتی شنیدم فکر کردم ابهمن هنوز زنده است  وتازه این اهنگو خونده لذت ببرید ولی لطفا به احترامش کپی برداری نکنید
]]>
شبکه شما در قلعه درویش 2014-12-11T07:40:45+01:00 2014-12-11T07:40:45+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/133 حمزه سلطانپور  همتباران عزیز هفته پیش شبکه شما وشبکه استانی جهان بین در روستای قلعه درویش  با همکاری اهالی روستا وهمچنین مردم روستاهای همجوار برنامه ای  مفرح وشاد همراه با ساز محلی ودستمال بازی و شاهنامه خوانی اجرا کردند که به گفته خود دست اندار کاران صدا وسیما یکی از بهترین برنامه های استانی شد که در اینده نزدیک در شبکه استانی وشبکه سراسرس شما پخش خواهد شد.  در اینجا چند عکس از برنامه جهت مشاهده همتباران ارائه میکنم امیدوارم لذت ببرید.  همتباران عزیز هفته پیش شبکه شما وشبکه استانی جهان بین در روستای قلعه درویش  با همکاری اهالی روستا وهمچنین مردم روستاهای همجوار برنامه ای  مفرح وشاد همراه با ساز محلی ودستمال بازی و شاهنامه خوانی اجرا کردند که به گفته خود دست اندار کاران صدا وسیما یکی از بهترین برنامه های استانی شد که در اینده نزدیک در شبکه استانی وشبکه سراسرس شما پخش خواهد شد.  در اینجا چند عکس از برنامه جهت مشاهده همتباران ارائه میکنم امیدوارم لذت ببرید.


]]>
استاره صو بابایی 2013-11-28T08:32:21+01:00 2013-11-28T08:32:21+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/132 حمزه سلطانپور مه و استاره وصحرا خوم وخوت          یه دنیایی به خو غیرا خوم و خوتندونوم ایبوه امشو بوسته               من هفت اسمون جل جا خوم و خوتبگردیم روزو شو هفت اسمونه          بگردن روز و شو دیندا خوم وخوتچقدر خو بی برهدیم بال اورو           همه ای تا بیدن او تا خومو خوتنگو از عشق فرهادوشیرینس         


مه و استاره وصحرا خوم وخوت          یه دنیایی به خو غیرا خوم و خوت

ندونوم ایبوه امشو بوسته               من هفت اسمون جل جا خوم و خوت

بگردیم روزو شو هفت اسمونه          بگردن روز و شو دیندا خوم وخوت

چقدر خو بی برهدیم بال اورو           همه ای تا بیدن او تا خومو خوت

نگو از عشق فرهادوشیرینس          دودر بیدن انو خورزا خوم وخوت

بیو بایک سر اورا بدونیم                نبینه هیچ کسی جا پا خوم وخوت
 
وابا یک دی بمهنیم تا قیومت          دوتا عاشق دوتا تینا خوم وخوت


       

]]>
پاییز دیدنی قلعه درویش 2013-11-28T07:39:17+01:00 2013-11-28T07:39:17+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/131 حمزه سلطانپور برای دیدن عکسهای بیشتر به ادامه مطلب بروید
برای دیدن عکسهای بیشتر به ادامه مطلب بروید
]]>
دانلود سه اهنگ از صالحی 2013-02-24T18:29:19+01:00 2013-02-24T18:29:19+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/124 حمزه سلطانپور   download track 1-kore lor    کرلرdownload track 2-sabzeva  سوزوار دروصف محسن رضایی  download track 3-da    دا  download track 1-kore lor    کرلر


download track 2-sabzeva  سوزوار دروصف محسن رضایی

  download track 3-da    دا

]]>
دلم ایخو 2013-02-14T04:58:10+01:00 2013-02-14T04:58:10+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/123 حمزه سلطانپور دلُم ایخو به زرده جار زیدن دو وارته مشکِ دونهِ دار زیدن دلُم ایخو بریم تا دشت لالی دلامونِ کنیم از غصه خالی به دشت گُل یه لامردون بسازیم زنه تشمال و ما وا یک بوازیم دلُم ایخو به بال چشمه سرداو یه تش چاله کنیم با بار هیمه دلُم ایخو که کوگون بهاری بخونن هر سحر سی بختیاری
دلُم ایخو به زرده جار زیدن
دو وارته مشکِ دونهِ دار زیدن
دلُم ایخو بریم تا دشت لالی
دلامونِ کنیم از غصه خالی
به دشت گُل یه لامردون بسازیم

زنه تشمال و ما وا یک بوازیم

دلُم ایخو به بال چشمه سرداو
یه تش چاله کنیم با بار هیمه
دلُم ایخو که کوگون بهاری
بخونن هر سحر سی بختیاری
]]>
دوعکس بسیار زیبا از سرداب قلعه درویش 2012-11-27T12:26:41+01:00 2012-11-27T12:26:41+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/120 حمزه سلطانپور


]]>
بختیاری 2012-11-19T06:20:12+01:00 2012-11-19T06:20:12+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/118 حمزه سلطانپور زیاد من نمیرود.بخت بیا به یاریم   --- کجاست ان نجابت وشکوه بختیاریمسوار تک سوارمن.تفنگ بیدرنگ من --- بیا بتاز وناله کن ز نای بختیاریمبخت من و یارکجا.خانی وسردار کجا --- چرا دگر صدا نمیکند برنو بختیاریمسیاه چادر تو کو؟بخت سیا از چه رو؟ --- روی سپید مانده ام از انکه بختیاریم  توسن شعر زین کنم.بخت بیا به یاریم --- باک ندارم از فلک چرا که بختیاریم یاد من نمیرود.بخت بیا به یاریم   --- کجاست ان نجابت وشکوه بختیاریم

سوار تک سوارمن.تفنگ بیدرنگ من --- بیا بتاز وناله کن ز نای بختیاریم

بخت من و یارکجا.خانی وسردار کجا --- چرا دگر صدا نمیکند برنو بختیاریم

سیاه چادر تو کو؟بخت سیا از چه رو؟ --- روی سپید مانده ام از انکه بختیاریم 

توسن شعر زین کنم.بخت بیا به یاریم --- باک ندارم از فلک چرا که بختیاریم
]]>
دانلود اهنگ بسیار زیبای تیه کال میسلمون(مراد شهنی) 2012-09-27T06:48:16+01:00 2012-09-27T06:48:16+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/116 حمزه سلطانپور -تیه کال می سلیمون  

-
تیه کال می سلیمون   ]]>
امان از رسم بد ما: 2012-06-10T14:19:31+01:00 2012-06-10T14:19:31+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/115 حمزه سلطانپور موج این بار چنان کشتی طاقت بشکست که عجب دارم اگر تخته به ساحل برسد اشک در چشمانم جمع شده:نمی دانم از کجا شروع کنم فقط می دانم گاهی اوقات بعضی از افراد بی گناه قربانی بعضی از اعمال  بدفرهنگی ما می شوند  متاسفانه خبر دار شدم باز هم جشن عروسی یکی از هم تبارانمان  به مراسم عزاداری مبدل شد که طبق رسومات  بی جایمان  که خیلی از افراد با تجربه وبی تجربه در جمعیت شلوغ عروسی وعزاداری اقدام به تیر اندازی هوایی میکنند که در این میان  فشنگ اسلحه یکی از تیر اند

موج این بار چنان کشتی طاقت بشکست

که عجب دارم اگر تخته به ساحل برسد


 اشک در چشمانم جمع شده:
نمی دانم از کجا شروع کنم فقط می دانم گاهی اوقات بعضی از افراد بی گناه قربانی بعضی از اعمال  بدفرهنگی ما می شوند  متاسفانه خبر دار شدم باز هم جشن عروسی یکی از هم تبارانمان  به مراسم عزاداری مبدل شد که طبق رسومات  بی جایمان  که خیلی از افراد با تجربه وبی تجربه در جمعیت شلوغ عروسی وعزاداری اقدام به تیر اندازی هوایی میکنند که در این میان  فشنگ اسلحه یکی از تیر اندازان در رفته وخیلی ناباورانه جان یک دختر بچه  بیگناه را گرفت و یک زن دیگر را زخمی کرد که هم اکنون در بیمارستان به سر میبرد.  می خواهم بگم این دختر بچه بی گناه تاوان چه چیزی را داده است وبه چه گناهی اینجور باید کشته شود جز اینگه تاوان رسم  بد وخطرناک مارا داده است  که در چنین جای شلوغی بدون در نظر گرفتن خطر این عمل بی جا اقدام به تیر اندازی میکنیم  باور کنید این چندمین بار است که شادی ما بختیاری ها به علت این عمل خطرناک وناشایسته  به عزا تبدیل میشود متاسفانه با اینکه این چندمین بار است که از این قبیل اتفاقات می افتد و ما به جای اینکه از اینها درس بگیریم وسعی کنیم این عمل بد راکه  باعث لطمه خوردن به فرهنگ واصالتمان میشود وهرز گاهی جان یک یا چند بی گناه را میگیرد را کنار بگذاریم خیلی بی خردانه چه در مراسم عزاداری وچه در جشن عروسی باز هم اقدام به این کار میکنیم.
 جا دارد همینجا عاجزانه از تمامی هم تباران  به خصوص جوانان عزیز درخواست کنم که دیگر این عمل خطرناک را انجام ندهند واز همین الان این رسم بد وخطرناک را از فرهنگ غنیمان  بردارند.  


                                            "به امید روزی که دگر شاهد اینگونه اعمال در فرهنگمان نباشیم"
]]>
زمانه 2012-04-26T07:34:17+01:00 2012-04-26T07:34:17+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/114 حمزه سلطانپور زدست زمانه دلم خون شده ..... که رسم عشایر دگرگون شدهنه چابک سوارو کهنه صیاد ..... سران عشایر برفتند ز یادکجایند مردان شیرین بیان ..... پریدندو رفتند همه از میانز دست زمانه بباید گریست ..... زه برنو بدستاد دگر اثر نیستدریغا کجایند شیران نر ..... تفنگهای برنوو اسب کهرکجایند زنهای مینا به سر..... که نشینند وزایند شیران نر.!! http://s2.picofile.com/file/7335962789/AAAAAEWWQ.jpg

زدست زمانه دلم خون شده ..... که رسم عشایر دگرگون شده


نه چابک سوارو کهنه صیاد ..... سران عشایر برفتند ز یاد


کجایند مردان شیرین بیان ..... پریدندو رفتند همه از میان


ز دست زمانه بباید گریست ..... زه برنو بدستاد دگر اثر نیست


دریغا کجایند شیران نر ..... تفنگهای برنوو اسب کهر


کجایند زنهای مینا به سر..... که نشینند وزایند شیران نر.!!

]]>
تصاویری زیبا از بهار(به ادامه مطلب بروید) 2012-04-05T16:32:35+01:00 2012-04-05T16:32:35+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/113 حمزه سلطانپور
]]>
قول قرار عید 2012-02-25T19:17:06+01:00 2012-02-25T19:17:06+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/112 حمزه سلطانپور گُودی وِم روز عید ایام گُودی پاته نُم منه تیام خدا دونه ریت گلِ ناره گوشُ گوشواره مه و آستاره وداغ تو دل پره درده تودلت برده رنگه مو زرده تیل تو رنگه باغ آسمونه پلل تو چی کمند عاشقونه کوگ کوهسار رهدن از تو یاد گرده بلبل باغ سی دل تو بیت ایخونه بهار اوی گل به بار اوی به ویرم قول و قرار اوی خدادونه سی تو دل تنگه مو دلم شیشه تو دلت سنگه

گُودی وِم روز عید ایام

گُودی پاته نُم منه تیام

خدا دونه ریت گلِ ناره گوشُ گوشواره مه و آستاره

وداغ تو دل پره درده تودلت برده رنگه مو زرده

تیل تو رنگه باغ آسمونه

پلل تو چی کمند عاشقونه

کوگ کوهسار رهدن از تو یاد گرده

بلبل باغ سی دل تو بیت ایخونه

بهار اوی گل به بار اوی

به ویرم قول و قرار اوی

خدادونه سی تو دل تنگه

مو دلم شیشه تو دلت سنگه


]]>
رودخانه جان کشاورزان قلعه درویش را می گیرد/ غرق شدگی به خاطر نبود پل 2011-11-13T16:30:19+01:00 2011-11-13T16:30:19+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/110 حمزه سلطانپور   کشاورزان روستای قلعه درویش برای رسیدن به مزارعشان مجبورند از داخل رودخانه عبور کنند زیرا پلی که قرار بود بر روی آن احداث شود خیلی وقت است که نیمه کاره رها شده ... رودخانه جان کشاورزان قلعه درویش را می گیرد/ غرق شدگی به خاطر نبود پل

  کشاورزان روستای قلعه درویش برای رسیدن به مزارعشان مجبورند از داخل رودخانه عبور کنند زیرا پلی که قرار بود بر روی آن احداث شود خیلی وقت است که نیمه کاره رها شده ...

]]>
تصاویری از مراسم پنجمین سالگرد زنده یادآبهمن علائ الدین (مسعود بختیاری) 2011-11-11T20:59:19+01:00 2011-11-11T20:59:19+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/109 حمزه سلطانپور پنجمین سالگرد زنده یاد مسعود بختیاری متاسفانه بدون هیچ گونه برنامه خاص وحضور هیچ یک از هنرمندان بختیاری برگزار گردید. که مجری مراسم فقط به تعریف وتمجید از نیروی انتظامی پرداخته وپیام تسلیت سه نفر خاص را به تکرار قرائت نمودند. که با این منوال امیدوارم در سال اتی این مراسم برگزار واز ان استقبال شود!!!!!

پنجمین سالگرد زنده یاد مسعود بختیاری متاسفانه بدون هیچ گونه برنامه خاص وحضور هیچ یک از هنرمندان بختیاری برگزار گردید. که مجری مراسم فقط به تعریف وتمجید از نیروی انتظامی پرداخته وپیام تسلیت سه نفر خاص را به تکرار قرائت نمودند. که با این منوال امیدوارم در سال اتی این مراسم برگزار واز ان استقبال شود!!!!!
]]>
البوم جدید وزیبای زنگنه 2011-09-23T22:13:10+01:00 2011-09-23T22:13:10+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/106 حمزه سلطانپور دیکلمه جدید       دانلود تراک 2       دانلود تراک 3 دانلود تراک 4        دانلود تراک 5         دانلود تراک 6

دیکلمه جدید       دانلود تراک 2       دانلود تراک 3

دانلود تراک 4        دانلود تراک 5         دانلود تراک 6

]]>
تصاویر رویایی از منطقه "قلعه درویش" 2011-06-03T10:47:20+01:00 2011-06-03T10:47:20+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/104 حمزه سلطانپور برای دیدن تصاویر بیشتر به"ادامه مطلب" بروید

برای دیدن تصاویر بیشتر به"ادامه مطلب" بروید
]]>
خودم در شکار گاه 2011-04-06T09:44:15+01:00 2011-04-06T09:44:15+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/99 حمزه سلطانپور  ]]>
دانلود اهنگ بسیار زیبا "خالک طلا" از علی تاجمیری 2011-03-07T05:47:43+01:00 2011-03-07T05:47:43+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/98 حمزه سلطانپور علی تاجمیری _ خالک طلا بلال بختیاری مراد شهنیتیه کال بختیاری مراد شهنی
علی تاجمیری _ خالک طلا

بلال بختیاری مراد شهنی
تیه کال بختیاری مراد شهنی
]]>
دانلود البوم"تیام" سینا سرلک 2011-02-25T12:30:08+01:00 2011-02-25T12:30:08+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/97 حمزه سلطانپور Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music   1 Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music  2 Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music   3 Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music  4 Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music  5 Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music  6 Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music   7 Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music   8 Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music   9 Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music  10 Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music   1

Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music  2

Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music   3

Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music  4

Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music  5

Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music  6

Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music   7

Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music   8

Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music   9

Sina-Sarlrk-Bakhtiari-Music  10

]]>
پرطرفدارترین ومحبوب ترین وخواننده بختیاری حال حاضر "منوچهر زنگنه" شناخته شد. 2010-12-30T09:01:26+01:00 2010-12-30T09:01:26+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/95 حمزه سلطانپور ]]> تصاویری زیبا از قلعه درویش"اینجا "کلیک کنید 2010-12-15T07:52:39+01:00 2010-12-15T07:52:39+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/92 حمزه سلطانپور ]]> باقلعه درویش بیشتر اشنا شوید 2010-11-24T08:28:20+01:00 2010-11-24T08:28:20+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/91 حمزه سلطانپور روستایی است از استان چهار محال بختیاری از توابع شهرستان اردل واقع در90کیلومتری شهرستان شهرکرد با جمعیتی بالغ برهزار نفرکه همگی از طایفه شهماروند از ایل بزرگ  بختیاری میباشند که شامل سه اولاد می شود 1_اولادآدرویشعلی 2_اولاد عسگر3_هالو خورزا که اولاد ادرویشعلی از فامیلیهای سلطانی _سلطان پور_محمودی_خسروی وجهانگیری تشکیل شده واولاد عسگر نیز  فامیلیشان  عسگری می باشد وهالوخورزا  فامیلیشان کریمی_مختاری_جهانی_الماسی_قاسمی _امینی _نامداری_ظاهری_ حیدری _وکیل زاده _اقاخان روستایی است از استان چهار محال بختیاری از توابع شهرستان اردل واقع در90کیلومتری شهرستان شهرکرد با جمعیتی بالغ برهزار نفرکه همگی از طایفه شهماروند از ایل بزرگ  بختیاری میباشند که شامل سه اولاد می شود 1_اولادآدرویشعلی 2_اولاد عسگر3_هالو خورزا که اولاد ادرویشعلی از فامیلیهای سلطانی _سلطان پور_محمودی_خسروی وجهانگیری تشکیل شده واولاد عسگر نیز  فامیلیشان  عسگری می باشد وهالوخورزا  فامیلیشان کریمی_مختاری_جهانی_الماسی_قاسمی _امینی _نامداری_ظاهری_ حیدری _وکیل زاده _اقاخانی _مرادپور_خونکاری وعسکری پیربلوطی میباشد.که جمعیت اصلی این روستا تقریبا سه هزار نفر بود که متاسفانه به علت مهاجرت بی رویه جمعیت این روستا کم شده و هنوز رو به کاهش است.درامد مردمش بیشتر کشاورزی ودامداری میباشد ودارای اب وهوای معتدل وجاذبه های گردشگری طبیعی مانند چشمه ها ،  صخره ها،ابشارها،ساحل رودخانه ودرختان کهن میباشدکه درچهار فصل سال دیدنی میباشدولی اردیبهشت ماه واقعا دراین محل اردوی بهشت میباشد., ]]> دانلود اهنگهای بسیار زیبا 2010-10-10T19:50:41+01:00 2010-10-10T19:50:41+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/89 حمزه سلطانپور لینک مستقیم اهنگ 1 سیروس یوسفیاهنگ2 سجاد رزمجوییاهنگ3  اسدپور اهنگ4  زنگنهاهنگ5سجاد رزمجوییاهنگ6 سینا سرلکدانلود زنگنهدانلود گل فروش

لینک مستقیم

اهنگ 1 سیروس یوسفی

اهنگ2 سجاد رزمجویی

اهنگ3  اسدپور

اهنگ4  زنگنه

اهنگ5سجاد رزمجویی

اهنگ6 سینا سرلک

دانلود زنگنه
دانلود گل فروش

]]>
كوچ(مال كنون) 2010-09-24T20:36:11+01:00 2010-09-24T20:36:11+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/88 حمزه سلطانپور بازهم پاییز.باز هم چاوش وخروش ایل.باز هم صدای خش خش برگهاوعلفزارهای زردرنگ سرزمین سردسیر بختیاری.دوباره صدای زوزه بادهای پر از قاصدك(دالو) برصخره های سنگی وباز هم دلتنگی. وسرانجام لحظه غم انگیزكوچ(مال كنون) اوایل پاییزاست وزمزمه مال كنون دراندك سیاه چادرهای به جامانده ایل به گوش میرسد و همه منتظرندكه ریش سفید یا كد خدای طایفه زمان كوچ را اعلام كندتا همه باهم در سحر گاهی پاییزی سیاه چادرها را در هم پیچیده وبر پشت چهار پایی گذاشته وراهی سفری پر خاطره شوند وباخاطره های فراوان وارگه های خنك س بازهم پاییز.باز هم چاوش وخروش ایل.باز هم صدای خش خش برگهاوعلفزارهای زردرنگ سرزمین سردسیر بختیاری.دوباره صدای زوزه بادهای پر از قاصدك(دالو) برصخره های سنگی وباز هم دلتنگی.

وسرانجام لحظه غم انگیزكوچ(مال كنون)

اوایل پاییزاست وزمزمه مال كنون دراندك سیاه چادرهای به جامانده ایل به گوش میرسد و همه منتظرندكه ریش سفید یا كد خدای طایفه زمان كوچ را اعلام كندتا همه باهم در سحر گاهی پاییزی سیاه چادرها را در هم پیچیده وبر پشت چهار پایی گذاشته وراهی سفری پر خاطره شوند وباخاطره های فراوان وارگه های خنك سرزمین بختیاری را ترك كرده و راهی گرمسیر شوند.خودشان میروند ولی دل وروحشان همچنان در وارگه میماند تا بهاری دوباره شود وبا عشق وهیاهو به وارگه ها برگردند.

لو حشك و دل تنگ به جا وارگه هاتون       دل مو چی كچك سیاه چاله هاتون

ای خدا صوری بم بده ایمون محكم           مال كنون سرمه نهاد به زونی غم

بی تو مال كنونه غم باتو چی بهاروم        ایل به بار مال به گدار بیو وادیاروم

واما نمیدانم چه رازیست در خاك وسنگهای سرزمین بختیاری كه هنگام كوچ از این سرزمین و  وارگه ها غمی بسا سنگین بر سینه هایمان می نشیند و هنگامی كه در بهاران دوباره به این سو برمیگردیم با شادی وعشق فراوان همچون كبكهای بهاری برای رسیدن به كوههای سر سبز وسر به فلك كشیده بختیاری پر می كشیم.

]]>
بیوگرافی خانوم فروزنده از زبان خودش"اینجا" کلیک کنید 2010-08-08T22:01:56+01:00 2010-08-08T22:01:56+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/86 حمزه سلطانپور اسمم فروزنده است.. پدرم اسمم را انتخاب کرد چرا که فروزنده اربابی گوینده خوش صدایی که سالها پیش در رادیو ایران گویندگی میکرد را همه خانواده ام دوست داشتند .

اسمم فروزنده است.. پدرم اسمم را انتخاب کرد چرا که فروزنده اربابی گوینده خوش صدایی که سالها پیش در رادیو ایران گویندگی میکرد را همه خانواده ام دوست داشتند .

]]>
برای دیدن تصاویری بسیار زیبا از چهارمحال بختیاری" اینجا " کلیک کنید. 2010-07-28T16:06:10+01:00 2010-07-28T16:06:10+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/84 حمزه سلطانپور ]]> جدایی سوهدمه 2010-07-15T08:40:47+01:00 2010-07-15T08:40:47+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/82 حمزه سلطانپور روز برفی تش بلیطی تو گلی یادس بخیر      کنج چاله کتری سیاه خل خلی یادس بخیرجا گندما پر زه بافه جا کلورا پر حیون             زیر سایه مشت خرمن کیف داره دو ونونبسته بی بارسفرکردزارو گریونوم وره        یه پسین دیر مجال تش ونده به جونوم ورهکاسه کوزه ارزومه مثل لیلی اشکنا         مثل مجنون کرد اواره بیاونوم و رهرنگ سوز عشقم به سوزی تش بلیطیم&n Koohrang

روز برفی تش بلیطی تو گلی یادس بخیر      کنج چاله کتری سیاه خل خلی یادس بخیر

جا گندما پر زه بافه جا کلورا پر حیون             زیر سایه مشت خرمن کیف داره دو ونون

بسته بی بارسفرکردزارو گریونوم وره        یه پسین دیر مجال تش ونده به جونوم وره

کاسه کوزه ارزومه مثل لیلی اشکنا         مثل مجنون کرد اواره بیاونوم و ره

رنگ سوز عشقم به سوزی تش بلیطیم      موبه او صدای ناز بلبلت زونی بریدوم

صدات لالایی بی به گوش خستوم      په کوجه لنگر وندیه ای کشتی به گل نشستم

می خرده به کتلی دی از دلم راست ایبو        تا تیم اوفته من تیلت دلم وسواس ایبو

عرق شرم ودلت سر دو لپم ایطره       صورتم سرخ وسفید  منی گل ریواس ایبو

تو بیو اومدنت مرهم درمون دله      سوزه زار تیلت بهار نی  توستون منه

دوش سر اوریشوم زولفش خو رهدم یهو     دل خوش کردم امشو بخوسوم سر چویل برگلش

]]>
لباس زنان بختیاری 2010-07-12T16:30:58+01:00 2010-07-12T16:30:58+01:00 tag:http://haftkartan.mihanblog.com/post/81 حمزه سلطانپور پوشاك زنان بختیاری "عکس یک دختر تهرانی در لباس بختیاری" برخی از صاحبنظران پوشاك زنان بختیاری را آمیزه ای از پوشاك فرهنگ و تمدن ایران كهن میدانند و با اشاره به همگونی هایی بین لباس زنان بختیاری با لباس زنان زرتشتی در دوره ساسانی، معتقدند كه اصالت قوم بختیاری حداقل تا زمان ساسانیان محرز است. زنان عشایر بختیاری اكثر لباسهای خود را با دست می دوزند و استفاده از مخمل و پارچه های رنگین همراه با منجوق و پولك دوزی در بین آنان از دیرباز رایج بوده است. معمولترین پوشاك زنان بختیاری

"عکس یک دختر تهرانی در لباس بختیاری"

برخی از صاحبنظران پوشاك زنان بختیاری را آمیزه ای از پوشاك فرهنگ و تمدن ایران كهن میدانند و با اشاره به همگونی هایی بین لباس زنان بختیاری با لباس زنان زرتشتی در دوره ساسانی، معتقدند كه اصالت قوم بختیاری حداقل تا زمان ساسانیان محرز است.

زنان عشایر بختیاری اكثر لباسهای خود را با دست می دوزند و استفاده از مخمل و پارچه های رنگین همراه با منجوق و پولك دوزی در بین آنان از دیرباز رایج بوده است. معمولترین نوع پوشاک عبارتند از:

لچک lachak : کلاه مانندی ست که قسمت پشت آن در زیر «می نا» قرار می گیرد و با پشت سوزنی به می نا متصل میگردد. لچک دو بند دارد که در زیر گلو بسته می شوند. موهای جلوی سر را که به آن «تُرنه torne» میگویند تاب می‌دهند و از زیر لچک بیرون می‌آورند و انتهای مو را زیر می نا پنهان می‌کنند . در جلوی لچک اشرفی، منجوق و الماس نما یا سکه می دوزند. لچک زنان بختیاری انواع گوناگون دارد از جمله سیخکی، ریالی، صدف. رایج ترین آن ریالی می‌باشد که از سکه‌های قدیمی در تزئین آن استفاده می‌شود.

زیرلچکی: «بُنایی bonnaei » سکه های طلا یا نقره را به هم جوش میدهند و در زیر گلو در قسمت گره خورده دو بند لچک قرار میدهند.

می نا mayna: روسری بلندی ست از پارچه نازک حریر مانند به رنگهای آبی، زرد، سرخ و یا بنفش. جوانان معمولا از رنگهای روشن و زنان میانسال و از رنگهای تیره استفاده می كنند. برای دوخت می نا که بشکل مستطیل است، از سه الی چهار متر پارچه استفاده می میشود. طرز سر كردن می نا به شکلی است که آن را چند بار دور سر و گردن می پیچانند و دنباله اش را جلو سینه و پشت سر رها میکنند. سپس با «بند سوزن» كه ریسمانی پر از مهره های رنگی یا ریال می باشد و دو سنجاق قفلی در دو سر دارد، آنرا را روی لچک محكم می كنند.

بندسوزن: «سیزن بند cizenband» از پشت سر تا کمرگاه آویزان میشود. دو سر این ریسمان پر از مهره و زینت آلات دیگر را بوسیله گیره و یا سنجاق بر روی لچک گیر میدهند که در عین حال می نا را نیز محکم نگه میدارد. البته گیره و سنجاق میتواند معمولی یا از جنس طلا و نقره انتخاب شود.

دستمال «دستمال سر»: دستمال چهارگوش مشکی بزرگ و ابریشمی است که در واقع می توان آنرا نوعی پیشانی بند بحساب آورد چرا که زنان آنرا روی پیشانی می بندند و سپس دو سر انتهایی آنرا در پشت سر به هم گره میزنند. در جلوی این دستمال که دو گوی نقره ای ریشه دار وجود داردکه به آنها گوی سر دستمال می گویند.

جومهّ «جوّه joveh» :پیراهنی است آستین بلندمچ دار که پیش سینه اش چاکدار بوده و سه دکمه بر آن می دوزند و بالا تنه و دامنش صاف و بدون چین می باشد. بلندای جوّه تا زیر زانو میرسد و دو طرف پایین دامنش آنرا به اندازه 20 سانتیمتر چاک می دهند. البته نوع بدون چاك آن نیز وجود دارد. جوّه در رنگهای مختلف و با توجه به سن فرد تهیه می شود.

شلوارقری «شولار showlar»: به صورت دامنی بلند و چین دار دوخته میشود. معمولا برای تهیه آن از رنگهای شاد استفاده می کنند و بین شش تا دوازده متر پارچه برای دوخت آن لازم است. در قدیم برای تهیه شلوار قری بیشتر از مخمل به رنگهای بنفش و قرمز استفاده می کردند که وزن آن خیلی سنگین میشد اما امروزه  از پارچه هایی بمراتب سبکتر از مخمل استفاده میشود.

گیوه ملکی: نوعی کفش نرم، سبک، و گران قیمت است که رویۀ آن از نخ پنبه ای تابیده و زیر آن از چرم و لته است و با دست ساخته می شود. گیوه آجیده نوع دیگرى از گیوه است که رویه ای درشت باف دارد. البته امروزه پوشیدن گیوه در میان زنان بختیاری دیگر معمول نیست. کفش چرمی و رویه دار به رنگ غالبا مشکی که به گویش بختیاری به آن «اُرسی orssi» میگویند متداول شده است.

]]>